Repetities

Repetities
Eenmaal per 2 weken – op woensdagavond in de even weken – wordt er gerepeteerd van 20.00-22.00 uur in de ontmoetingsruimte van De Voorburcht aan de Kasteelseplaats te Ravenstein.

G e e n  r e p e t i t i e in 2018:
woensdag 28 maart (jaarvergadering)
woensdag 5 december (sinterklaasavond)
woensdag 19 december (vanwege een optreden)
Zomervakantie 2018: 5 juli t/m 28 augustus
1e repetitie na de zomervakantie: woensdag 29 augustus