Repetities

Repetities
Eenmaal per 2 weken – op woensdagavond in de even weken – wordt er gerepeteerd van 20.00-22.00 uur in de ontmoetingsruimte van De Voorburcht aan de Kasteelseplaats te Ravenstein.

G e e n   r e p e t i t i e   in   2019:
woensdag 03 april (optreden in Doornenburg)
woensdag 26 juni (jaarlijkse “clubavond”)

Voorlopig vastgesteld:
zomervakantie 2019 
van 3 juli t/m 14 augustus
1e repetitie na de zomervakantie: woensdag 21 augustus