Repetities

Repetities
Eenmaal per 2 weken – op woensdagavond in de even weken – wordt er gerepeteerd van 20.00-22.00 uur in de ontmoetingsruimte van De Voorburcht aan de Kasteelseplaats te Ravenstein.
Per 1 april 2020 “verhuizen” de repetities naar Vidi Reo aan de Van Kesselplaats te Ravenstein.

Geen repetitie in 2020:
Repetities van woensdag 13 mei en woensdag 24 juni komen te vervallen
Woensdag 10 juni (algemene ledenvergadering)

Geen repetitie in de maand augustus vanwege zomervakantie
Eerste repetitie na de zomervakantie: 2 september