Organisatie/Contact

Organisatie/Contact
Voor vrijblijvende informatie over een optreden kunt u terecht bij de secretaris:
per e-mail: vrollieravenstein@gmail.com  –  telefonisch: 0486-416499

Informatie over het lidmaatschap van de zanggroep is te verkrijgen :
per e-mail: vrollieravenstein@gmail.com  –  telefonisch: 0486-416499 / 06 126 158 87

Er is in onze gezellige zanggroep nog plaats voor nieuwe leden!
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris (e-mailadres en telefoonnummer zie hierboven).
Bij interesse is men van harte welkom om vrijblijvend een aantal repetities bij te wonen.
De repetities worden gehouden op woensdag in de even weken van 20.00-22.00 uur. 

Bestuur:
• Voorzitter: Jos de Bresser
• Secretaris/penningmeester: Thera Schrijvers
• Bestuurslid: Riny Berendsen
• Bestuurslid: Fanny Heilig

Muzikaal leider:
• Michael Verhoeven

Muziekcommissie:
Jos de Bresser, Thera Schrijvers
Kleding:
Fanny Heilig

 

Bankrekening: NL78 RABO 0187 6973 37 t.n.v. De Vrolijke Vrollie
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 8542.32.710