Organisatie/Contact

Organisatie/Contact
Voor vrijblijvende informatie over een optreden kunt u terecht bij de secretaris:
per e-mail: vrollieravenstein@gmail.com of telefonisch: 0486-416499
Informatie over het lidmaatschap van de zanggroep is te verkrijgen :
per e-mail: vrollieravenstein@gmail.com of telefonisch: 0486-416499 / 06 126 158 87

Er is in onze gezellige zanggroep nog plaats voor nieuwe leden!
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris (e-mailadres en telefoonnummer zie hierboven).
Bij interesse is men van harte welkom om vrijblijvend een aantal repetities bij te wonen.
De repetities worden gehouden op woensdag in de even weken van 20.00-22.00 uur. Zie verder onder repetities

Bestuur:
• Voorzitter: Els van Stam
• Secretaris en PR: Thera Schrijvers
• Penningmeester: Riny Berendsen
Muzikaal leider:
• Michael Verhoeven
Commissies
• Kledingcommissie: Fanny Heilig, Els van Stam
• Muziekcommissie:Jos de Bresser, Thera Schrijvers

Bankrekening: NL78 RABO 0187 6973 37 t.n.v. De Vrolijke Vrollie
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 8542.32.710