Organisatie/Contact

Organisatie/Contact
Voor vrijblijvende informatie over een optreden kunt u terecht bij de secretaris:
per e-mail: vrollieravenstein@gmail.com  –  telefonisch: 0486-416499

Er is in onze gezellige zanggroep nog plaats voor nieuwe leden!
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

Bij interesse is men van harte welkom om vrijblijvend een aantal repetities bij te wonen.
De repetities worden gehouden op woensdag in de even weken van 19.30-21.30 uur. 

Bestuur:
• Voorzitter: Jos de Bresser
• Secretaris/penningmeester: Thera Schrijvers
• Bestuurslid: Riny Berendsen
• Bestuurslid: Fanny Heilig

Muzikaal leider:
• Michael Verhoeven

Muziekcommissie:
Jos de Bresser, Thera Schrijvers

Kleding:
Fanny Heilig

 

Bankrekening: NL78 RABO 0187 6973 37 t.n.v. De Vrolijke Vrollie
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 8542.32.710